Θεραπευτική σχέση

by Admin
78 λεπτά
Θεραπευτική σχέση

Το ταξίδι της ψυχοθεραπείας δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη πάντα διαδικασία. Απαιτεί από το άτομο να καταθέσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, τα βιώματα και τις εμπειρίες του, τις προσωπικές του σκέψεις και τα πιστεύω του. Με λίγα λόγια, ο θεραπευόμενος στη ψυχοθεραπεία καταθέτει το «είναι» του. Στο ταξίδι αυτό όμως δεν είναι μόνος του. Δίπλα του βρίσκεται ο θεραπευτής του, με τον οποίο αναπτύσσει μια σχέση, τη θεραπευτική σχέση. 

Η θεραπευτική σχέση ορίζεται ως τα προσωπικά χαρακτηριστικά και πεποιθήσεις του θεραπευόμενου, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και πεποιθήσεις του θεραπευτή και η αλληλεπίδραση, που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Η θεραπευτική σχέση έχει ουσιώδη ρόλο στη ψυχοθεραπεία και σε συνδυασμό με τις γνωσιακές συμπεριφοριστικές τεχνικές συμβάλει στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Για ποιο λόγο όμως η θεραπευτική σχέση έχει τόσο μεγάλη σημασία;

·         Όταν ο θεραπευτής έχει με το θεραπευόμενο καλή θεραπευτική σχέση, τότε ο θεραπευόμενος δεσμεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Δεσμεύεται στην εφαρμογή των τεχνικών και την τήρηση των ορίων.

·         Η θεραπευτική σχέση λειτουργεί ενισχυτικά και ενθαρρυντικά απέναντι στον θεραπευόμενο. Επομένως, ο θεραπευόμενος επιμένει και προσπαθεί περισσότερο και δρα ενεργητικά.

·         Όταν ο θεραπευόμενος έχει καλή θεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή του και νιώθει, ότι ο θεραπευτής του τον αποδέχεται, τότε θα μπορέσει να είναι περισσότερο ειλικρινής μαζί του και να του εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Μειώνεται η αντίσταση (η απόκρυψη πληροφοριών, η μη δέσμευση), η οποία σαμποτάρει τη θεραπευτική διαδικασία.

·         Τέλος, η θεραπευτική σχέση συμβάλλει στην ομαλή πορεία της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας και εν τέλει στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.